NYHETER


LAGERINNREDNING AS BLE STARTET 01.06.2021.
VI ØNSKER ALLE KUNDER HJERTELIG VELKOMMEN.
EN STOR TAKK RETTES TIL ALLE SOM HAR BIDRATT I OPPSTARTEN.

Tim Solsvik
( Daglig Leder / Salgstekniker )
Andreas Lauritzen
( Montasje )
Øystein Sørensen
(Salgstekniker)